Szukaj

Wakacje za:
Przyjemnych wakacji

Wizyty

527662
DzisiajDzisiaj35
W tym miesiącuW tym miesiącu76
OgółemOgółem527662

 

 

Home Duplikaty świadectw i legitymacji
2013-06-12 06:20:21
Duplikaty świadectw i legitymacji •PDF• •Drukuj•

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

- duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł

- duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

 

Wpłat za wydanie duplikatów  można dokonywać w kasie szkoły lubprosimy o wpłacanie należnych kwot na konto szkoły:

Zespół Szkół  Zawodowych im. gen. Stanisława. Maczka

ul.  Dworcowa 53     86-010  Koronowo

Bank Spółdzielczy  Koronowo  45 8144  0005 2001 0000 1560 0002

z dopiskiem – „opłata za duplikat legitymacji + imię i nazwisko ucznia” lub „opłata za duplikat świadectwa + imię i nazwisko ucznia”.

 

Na podstawie dowodu wpłaty wystawiony zostanie duplikat dokumentu.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  (Dz.U. Nr 97  z  2010  poz. 624) §26 ust.3   Za wydanie duplikatu świadectwa (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

Wysokość opłat skarbowych reguluje:

USTAWA  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225

załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA

Informację sporządził EJ

 

Ostatnie komentarze