Szukaj

Wakacje za:
Przyjemnych wakacji

Wizyty

527664
DzisiajDzisiaj37
W tym miesiącuW tym miesiącu78
OgółemOgółem527664

 

 

Home Szkoła po szkole
2010-02-28 20:53:13
Szkoła po szkole •PDF• •Drukuj•
W Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie realizowany jest projekt ze środków unijnych pt. Szkoła po Szkole. Projekt ten rozpoczął się we wrześniu 2009 r. i będzie kontynuowany w 2 etapach do czerwca 2011 r. Całkowity koszt projektu wyniesie nieco na ponad 305.000 zł.

Zajęcia są prowadzone w grupach 12 osobowych, a ich tematyka jest ściśle powiązana z programem rozwojowym szkoły i dostosowana do specyfiki oraz potrzeb uczniów.
Są to zajęcia m.in. z: j. polski, rachunkowość, obsługa kas fiskalnych, j. niemiecki, j. angielski,  zajęcia matematyczne z element fizyki, informa¬tyka, mechanika pojazdowa, podstawy konstrukcji maszyn.

Ponadto realizowane są zajęcia przeciwdziałania agresji w Punkcie doradczo – konsultacyjnym prowadzonym przez Panią Pedagog.

W 2010 i 2011r zaplanowano realizację:
- wycieczek do wybranych w regionie zakładów pracy (2x36os),
- wycieczek do Regionalnego Centrum Innowacyjności przy UTP w Bydgoszczy (2x36os),
- wyjazdowe warsztaty z doradztwa zawodowego (2x15 os),
- Praktyki zawodowe w wybranych zakładach pracy (2x12os).

W ramach projektu Szkoła po szkole dokonano następujących zakupów:

- 4 komput¬ery z systemem operacyjnym wraz z projektorami multimedialnymi (do: pracowni rachunkowości, mat¬-fiz, j. angielskiego, j. niemieckiego),
-  tablicę interaktywną do: pracowni mat-fiz,
- tester diagnostyczny firmy Multidiag do diagnostyki nowych modeli samochodów na zajęcia z mechaniki pojazdowej,
- dalmierz laserowy,
- suwmiarkę modułową do pomiaru kół zębatych,
- termometr bezstykowy (na zajęcia z podstaw konstrukcji maszyn)
- symulator naprężeń w konstrukcjach stalowych R3D3 - Rama 3D + InterStal firmy INTERSoft, - wersja 12 stanowiskowa,
- oprogramowanie Corel Draw SuiteX4 – wersja 16 stanowiskowa
- podręczniki, zbiory zadań, słowniki, płyty CD/DVD dla pracowni i biblioteki szkolnej – ponad 150poz.
- materiały eksploatacyjne i biurowe potrzebne do prowadzenia zajęć.

Na kwotę ponad 50 tys zł

Ponadto dla uczestników zajęć zakupiono:
- kalkulatory (w ilości 60 szt.),
- słowniki ortograficzne (24 szt.)
- mini rozmówki z j. obcych (36 szt.)
- klucze płasko – oczkowe (12 szt.)
- zestawy promocyjne (ok. 300 szt.)
- pendrive (do zakupienia 12 szt.),

Na kwotę ponad 10 tys zł

W ramach projektu zaplanowano transport uczestników po zajęciach do domu. Zaplanowane trasy przejazdu wyniosą ponad 1500 km.

W ramach projektu „Szkoła po Szkole”  wsparciem zostanie objętych ponad 300 uczniów kl. I, ll i III technikum informatycznego, mechanicznego i ekonomicznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej w ZSZ w Koronowie. 60 uczniów będzie mogło skorzystać z dwóch form wsparcia . W projekcie jest 120 miejsc szkoleniowych, grupa docelowa jest zgodna z zapisami działania 9.2 PO KL. Uczestnicy projektu są w większości mieszkańcami obszarów wiejsko-miejskich o niskiej świadomości o korzyściach płynących z edukacji, co powoduje małą motywację do nauki a co za tym idzie niski poziom wiedzy i umiejętności.. Wielu naszych uczniów dotykają  bariery utrudniające dostęp do edukacji, którymi są wysokie koszty podręczników (wyższe niż w przypadku szkoły ogólnokształcącej) i dojazdów do szkoły.
Ponadto uczniowie, którzy są objęci wsparciem będą w przyszłości potencjalnymi fachowcami na rynku pracy. W opinii pracodawców m.in. ze Związku Narzędziowców Regionu Bydgoszcz, z którymi od kilku lat szkoła współpracuje w zakresie realizacji praktyk zawodowych, oraz takich partnerów społecznych jak Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i TENACO, uczniowie naszej szkoły cechują się pozytywnymi cechami osobowościowymi, są zdyscyplinowani, wykazują zainteresowanie pracą, niżej jednak oceniają ich umiejętności zawodowe oraz poziom wykształcenia ogólnego, szczególnie, jeżeli chodzi o kompetencje kluczowe. Pracodawcy dostrzegają niedostateczną znajomość nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle oraz niższy poziom wykształcenia ogólnego niż w szkołach miejskich.
Do rekrutacji uczestników powołana będzie Komisja Rekrutacyjna, która opracuje regulamin naboru uczestników projektu, zatwierdzony następnie przez Zarząd Powiatu Bydgoskiego. Zakłada się również przygotowanie atrakcyjnej oferty projektu z zaznaczeniem korzyści płynących z uczestnictwa.
 

Ostatnie komentarze